Bra att veta om stenar och snöskottning

Överlever alla stenar vassa snöplogar och tunga sopbilar?  Många undrar vad man ska tänka på i valet av sten till garageuppfaerten, utan att vinterklimatet kommer och förstör. Här ger vi dig några goda råd!

Allt beror inte på stenens tjocklek, men som tumregel brukar man säga att 1-2 cm tjock sten används som beklädnad för anläggning i betong, 3-5 cm tjocklek för gångtrafik, 5-6 cm för biltrafik, 6-7 cm till lastbilstrafik och 8-10 cm till industriplaner.

Även storleken på stenen har betydelse, men så länge stenen är riktigt satt påverkas inte snöskottningen.

Fördelen med sten framför asfalt är att enskilda stenplattor kan bytas ut bytas om de blir befläckade eller går sönder. Sten går också att lägga i snygga mönster, eller mönstervändningar, för att skapa mindre "rum" på en större yta. Dessutom: sten är mycket snyggare!

grändsten abbot 11

You Might Also Like