Enivrosand vs. Romex

En läsare har mejlat oss för att varna om envirosand. Vi instämmer och kommer med vår syn på produkten. Dessutom presenterar vi en alternativ produkt att foga stenplattor med.

Här är mejlet till Flisby:

”Hej! Avråder starkt från att använda envirosand. Fogade våra nylagda kalkstensplattor med 5 mm fog förra sommaren enligt konstens alla regler. Men nu kommer jag att byta ut fogen och använda till Romex istället. Det var otroligt mycket mossa i fogen, missfärgning, myror, och på många ställen har fogen försvunnit helt eller delvis. Totalt värdelös produkt som borde dras tillbaks från marknaden!

Flisbys uppfattning:

Vi håller med brevskrivaren. För tre år sedan sålde även vi envirosanden som egentligen är en slags lera. Tanken är att denna lera ska luckras upp vid fuktigt väder, torkar och blir därefter stenhård vid torrt väder. Vårt problem var precis som insändaren beskriver – att mossa började växa i fogen och att man fick med delar av fogen in i huset när det var fuktigt väder. Dessutom var det katastrof runt pooler där fogen fastnade på fötterna och följde med ner i poolen. Som säljare var vi grymt besvikna på produkten.

Därför rekommenderar vi Romex – den blir verkligen stenhård och betydligt mer dränerande än envirosanden. Fogen försvinner inte ens om du använder högtryckstvätt på stenytan.

Här ligger det Romex mellan skifferplattorna!

You Might Also Like