FAQ: Foga i sluttning?

Sara har lagt grändsten i en sluttning, ner mot garaget, och har fått problem fogsand som rinner bort vid skyfall. Finns det något bra knep för att få sanden att ligga kvar? Något man kan blanda i?, undrar hon.

Kristofer Hansen svarar:

Det bästa är naturligtvis att lägga en hårdfog som Romex, men det kräver ju en del arbete. Det finns inget av oss känt medel att blanda i för att fixera fogen. Stenmjöl ligger bättre än ren fogsand men skapar också bättre grogrund för ogräs.

– Vill du ha det problemlöst i många år är det nog bara Romex som är alternativet.

Här finns mer info om Romex!

You Might Also Like