FAQ: Håller stenen för snöröjning?

Vilka stenar och plattor klarar vassa snöplogar? Eller tunga sopbilar som vänder på uppfarten? Det undrar Petra som oroar sig för att plattorna ska knäckas. Är det lika bra att asfaltera? Flisby har svaret.

"Jag har en fråga om att lägga plattor på vår garageuppfart, där snöplogen kör upp snö och sopbilen backar upp för att vända bilen. Vilken typ av plattor bör vi använda? Kan vi använda stora plattor 70×70, eller knäcks dessa? Finns det fördelar med små betongstenar eller skrapar plogen med sig dessa? Bör vi kanske asfaltera den del som är mest utsatt och stenlägga resterande?"

Flisby svarar:

Allt beror inte på tjockleken, men som tumregel brukar man säga att 1-2 cm tjock sten används som beklädnad att sättas i betong, 3-5 cm tjocklek för gångtrafik, 5-6 cm för biltrafik, 6-7 cm till lastbilstrafik och till industriplaner 8-10 cm.

Även storleken på stenen har betydelse, men så länge stenen är riktigt satt påverkas inte snöskottningen.

Fördelen med sten framför asfalt är att enskilda stenplattor kan bytas ut bytas om de blir befläckade eller går sönder. Sten går också att lägga i snygga mönster, eller mönstervändningar, för att skapa mindre "rum" på en större yta. Dessutom: sten är mycket snyggare!

Lycka till!

 

You Might Also Like