FAQ: Hur får vi bort dekorstenen från gången?

Linda har en gång med betongplattor, på ena sidan ligger lös dekorsten. Problemet är att stenarna trillar ner på gången som ligger aningen lägre. Så här skriver Linda tilll Flisby: "Vi inser att vi borde ha satt en kant mellan stenarna och gången. Finns det någon typ av kantsten som man kan fästa eller limma direkt på betongstenarna, alltså utan att behöva gräva brevid de befintliga markstenarna?"

Flisby svarar:

Egentligen finns det ingen sten som blir bra för detta ändamål. Men om du använder våra järnkantstöd så blir det mycket lättare att slå ner dem bredvis en gång, i stället för att behöva gräva för kantsten. Då bestämmer du även hur högt du önskar ha kantstöden ovan mark. Här hittar du mer information om kantstöden. Pris från: 225 kronor/styck (1,20 m)

12 Granit romanum metallkant 1

kantstod2 kantstod

 

 

 

You Might Also Like