FAQ: Hur ta bort fettfläckar från skiffer?

Fläckar på sten är något som många ställer frågor om. Fredrik har mejlat två frågor till Flisby, 1) Hur ska jag ta bort fläckarna? 2) Vad ska jag lämpligast använda för typ av olja/impregnering för att höja lystern och göra stenen mer tålig mot framtida fläckar?

Flisby svarar:

Borttagningen kan vara svår eftersom fettet förmodligen sugits in i stenen. Vanliga metoder är att först tvätta med lite vanligt diskmedel. När plattan är torr igen lägger du på en kaka du rört ihop av thinner eller aceton blandat med potatismjöl – sedan plast ovanpå så det inte dunstar. Låt detta ligga ett par timmar, det brukar kunna suga upp det som eventuellt hamnat i plattan.

När fläckarna är borta kan du beställa nya nanobaserade "surfapore M" hos oss. Det finns två varianter:

1) Den ena sprayas eller rollas på stenen, produkten sugs in cirka 3 mm och är vattenavstötande.

2) Den andra sprayas eller rollas på ytan, produkten tränger också in cirkaa 3 mm och är fett-, vatten- och oljeavstötande. Tillverkaren säger att de har en permanent verkan, därför behöver stenen inte återimpregneras.

 

 

 

You Might Also Like