FAQ: Lägga takskiffer på marken?

Kan man lägga takskiffer på marken? Eller är plattorna för tunna? Tack för frågorna, Cecilia! Det är garanterat fler som har samma spörsmål – så svaret publiceras vi för alla undrande ögon på bloggen. Cecilia vill anlägga skiffergångar i trädgården, plattorna har hon tänkt gjuta fast för att slippa ogräs…

…men fungerar det med takskiffer som är ungefär 1 cm tjock?

Flisby svarar:

Lite allmän: Markplattor måste vara minst 3 cm tjocka för att överhuvudtaget kunna ligga still utan betong. Det är själva fogen som fixerar stenen. Sedan har vi ju det där med hållbarheten – det är mycket tveksamt om 1 cm skiffersten håller för att gå på, utan betong under.

Jag skulle inte rekommendera någon att lägga mycket arbete på en så tunn sten, den kommer sannolikt inte fungera långsiktigt om man inte, som ni tänkt, lägger skiffern i betong. Men tänk på att göra ett ordentligt underarbete, det är viktigt att marken ligger helt still.
 

Sjösten och skiffer

You Might Also Like