FAQ: Vilka stenar klarar av snöplogar och tung last?

Håller stenen för vassa snöplogar? Eller tunga sopbilar som kör uppfarten? Många undrar om stenplattorna kan knäcas när trycket blir för stort. Vissa undrar om det är bättre att asfaltera? Flisbybloggen försöker reda ut detta.

Allt beror inte på tjockleken, men som tumregel brukar man säga att 1-2 cm tjock sten används som beklädnad att sättas i betong, 3-5 cm tjocklek för gångtrafik, 5-6 cm för biltrafik, 6-7 cm till lastbilstrafik och till industriplaner 8-10 cm.

Även storleken på stenen har betydelse men inte, men så länge stenen är riktigt satt påverkas inte snöskottningen.

Fördelen med sten framför asfalt är att enskilda stenplattor kan bytas ut bytas om de blir befläckade eller går sönder. Sten går också att lägga i snygga mönster, eller mönstervändningar, för att skapa mindre "rum" på en större yta. Dessutom: sten är mycket snyggare!

 

 

You Might Also Like