Konstinstallation med gräs

I Toronto har konstnären Sean Martindale lekt med planteringsboxar för träd. Vanligtvis brukar de vara misskötta och fyllda med ogräs. Vissa är spruckna och andra är alldeles för små eftersom träden vuxit sig höga. Ibland har träden dött och planterinsglådan förvandlats till en skräpkorg. Men i Toronto har lådorna blivit en konstnärlig installation för att öka intresset för det offentliga rummet.

Syftet är delvis att visa hur medborgare kan spela en aktiv roll i hur städer utformas. I projektet har flera konstnärer deltagit – se ännu fler installationer här.

 

You Might Also Like