Guide: Lägga kullersten i trädgården

Kullerstensgångar är vackra att skåda, harmoniska att gå på och lite kluriga att anlägga. Men det fantastiska resultatet i trädgården väger helt klart upp till arbetet – som faktiskt också är riktigt trevligt och pyssligt. Kullersten är det tidlösa och naturliga alternativet för trädgården. Men stenläggningen kräver lite arbete. Följ vår guide för att få bättre koll på hur du lägger kullersten i trädgården! Stenarnas vackert välvda former är utmärkta trivselspridare i rabatter, murar och stenpartier.

07_kuller_2Kullerstenarna kan vara kantiga på ena sidan och rund på den andra. Ett ton räcker till cirka 4-5 kvadratmeters läggning, och kostar 1299 kr/ton (juni 2018). Säckarna från Flisby fylls med lite mer än ett ton för att ge dig möjlighet att gallra bort ev. skadade stenar. Kullerstenarna kommer direkt från naturen och kan vara kantiga på ena sidan, lägg då den sidan neråt.

1. När du lägger kullersten behövs rikligt med stenmjöl, som läggs löst på den tänkta ytan. Detta är viktigt  för att kullerstenen ska kunna anpassas höjdmässigt i underlaget.

2. Placera sedan stenarna som du planerat, och foga därefter med stenmjöl igen. Tänk på att kullerstenen kan läggas på två vis. Antingen har du samma höjd på alla, eller så väljer du att göra variationer på höjden. Den första varianten är bra om man skulle behöva gå på ytan någon gång. Den andra varianten är dels arkitektoniskt vacker och dels lägger man kullerstenen mera oregelbundet om man vill hindra folk från att gå just här.

3. Som överkurs kan man variera färgen på stenmjöl, mellan stenarna vid fogningen, för att passa till omgivningen eller huset.

Här kan du läsa om Flisbys kullersten. 

 

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like