Guide: Så här kapar du sten

Se till att kapa mycket sten! Låt inte stenens form hindra en vacker och fantasifull läggning. Av samma orsak som att ett hus aldrig byggs efter virkets givna längd skall inte en plattläggning styras av plattans storlek. Här visar vi hur du kapar plattor så de passar mot kanter och andra stenar.

rustikmur-grandkantsten-gra Bestäm i förväg hur ytan ska se ut och ta den extra tid som det tar att forma din läggning efter detta.

Kapning

Små stenar/stenbitar har svårare att överföra krafter till varandra. Om kap- ning sker skall den intillliggande raden därför alltid bestå av hela stenar eller plattor. En så kallad fris läggs ofta som ram runt den lagda ytan. den kan vara i samma stensort men lagd på längden eller tvären.
En sten eller platta bör aldrig vara kortare än en tredjedel av normalstenens längd. Om den eftersträvade ytan kräver en kortare sten, kapa hellre då två stenar.

Observera att dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.

instruktioner

Cirkus_rodtegel_12

You Might Also Like