Guide: Så kapar du stenplattor mot kanten

Kapa mycket! Låt inte stenens form hindra en vacker och fantasifull läggning. Av samma orsak som att ett hus aldrig byggs efter virkets givna längd skall inte en plattläggning styras av plattans storlek. Vi visar hur du kapar plattorna mot kanter.

Bestäm i förväg hur ytan ska se ut och ta den extra tid som det tar att forma din läggning efter detta.

Kapning

Små stenar/stenbitar har svårare att överföra krafter till varandra. Om kap- ning sker skall den intillliggande raden därför alltid bestå av hela stenar eller plattor. En så kallad fris läggs ofta som ram runt den lagda ytan. den kan vara i samma stensort men lagd på längden eller tvären.
En sten eller platta bör aldrig vara kortare än en tredjedel av normalstenens längd. Om den eftersträvade ytan kräver en kortare sten, kapa hellre då två stenar.

Observera att dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.

You Might Also Like