Inspirationsplats: Mauritzbergs slott

Att sten blir ännu  vackrare med åren syns på Mauritzbergs slott utanför Norrköping. Här ligger en vacker stensättning med kullersten och röd kalksten från svunna tider.

En intressant lösning är att trappblocken i granit är sammanfogdade med järn.

You Might Also Like