Inspirationsplats: Torekov

Ett hus som smälter in med berget det ligger på. Och med den vackra stenmuren bredvid. Det hittar du på Torekovs golfbana på västkusten.

You Might Also Like