Inspirationsplats: Trädgårdar på Kreta

För några veckor sedan var Flisbys Annika på inspirationsresa på Kreta. Vid hemkomst till Småland kan hon konstatera två ting om den grekiska ön:  1) Våren/sommaren ligger minst 1 månad före – jämfört med Sverige. 2) Trädgårdskulturen liknar inte alls vår egen i utsmyckningsdetaljer och skötsel.

Här kommer ett bildreportage från resan

Var får du dina inspiration ifrån? Kommentera gärna!

You Might Also Like