Lägga sten: Ha koll på standard- och premiumytor

När du sitter med en trädgårdsskiss och planerar trädgården ska du dela in din tomt i två olika kategorier, standard- och premiumytor. Till standardytorna räknas garageuppfarter och husvagnsuppställningsplatser etc. Däremot är altaner, poolområden och allt oftare även själva entrén, ytor som hör till den andra kategorin: premiumytor.

På standardytorna används nästan alltid en betongsten, gjuten av cement, grus och vatten. Dessa finns i otaliga storlekar och färger. Du kommer med alla säkerhet att hitta en sten som passar just din trädgård.

Platserna där du tillbringar mest tid är möjligtvis också värda att satsa några extra kronor på.  På premiumytorna väljer många en ren natursten, såsom granit, skiffer, kalksten eller sandsten – huggna mer eller mindre direkt ur berget. Flisby har stort utbud till mycket rimliga priser.

Till skillnad från natursten brukar betongstenen bytas ut efter 12-20 år, då har den ofta blivit ful, sliten och/eller omodern. Naturstenen blir bara vackrare med åren, och ligger ofta på sin plats så länge villan står på tomten. Om huset flyttas – brukar även naturstenarna göra det.  Se till exempel smågatstenarna! Gammal gatsten är mycket dyrare än ny, just på grund av slitaget och patinan den fått genom åren.

Exempel – standardytor

grändsten1Grändsten, grå

grändsten2

Grändsten, grågrafit

Exempel – premiumytor

skifferSkiffer, fallande

kalkstenKalksten, slipad

You Might Also Like