Guide: Gjuta natursten i betong

Lägg skiffer eller granit i betong – om du vill ha ett extra stabilt altangolv eller en gång där absolut inget ogräs kommer upp mellan stenarna. Här är en instruktion för dig som vill gjuta natursten i betong.

1.    Gör ett normalt underarbete enligt anvisningar och lokala förhållanden.

2.    Gör en ca 4-8 cm tjock grundplatta (grovgjutning). Dra av den till rätt höjd minus
3 cm (till fingjutningen) minus plattans/skiffrets tjocklek.

3.    När grovgjutningen torkat läggs ett tunnare lager (ca 3 cm) betong (fingjutningen) som själva stenen sätts i. I detta lager justeras även sluthöjden då naturstenar ofta varierar lite i tjocklek. Dom trycks helt enkelt ner olika mycket i den våta betongen för att få en jämn överyta.

4.    När detta har torkat fogas skarvarna slutligen med en fin murslev. Detta tar totalt lite tid men är garanterat absolut värt besväret. Även Flisby/Romex fogmassa kan användas under vissa förhållanden t. ex. om ytan ligger under tak.

5.    Används oregelbunden Skiffer, som inte färdigformats av oss pa? nät, bör man med huggmejsel och hammare eller skifferhandkap försöka passa ihop bitarna. Börja med de större bitarna och använd de mindre som passbitar. Jobba utifrån kanterna och de givna yttermåtten in mot mitten av ytan. Ju mer man lyckas passa ihop dem desto snyggare blir det.

Tips!
Gör sprickfogar med 3-4 meters mellanrum om du själv vill bestämma var eventuell markförskjutning skall tas upp.

You Might Also Like