Rakt? Båge? S-form? – Tips om linjer i trädgården

Vill du ha en mjuk eller lite kantigare stil på tomten? Tänk linjer när din nya trädgård ska formas. En rak linje? (exempelvis jämte en vägg eller väg). En lång och mjuk båge? Eller det långa utdragna S:et?

Oavsett vad du väljer för formspråk är det fint om du kontrasterar med en motsvarande linjeföring. Om du till exempel valt att skapa alla linjer i mjuka, härliga bågar och ”S” bör du också lägga in en enstaka skarp vinkel. Och vice versa; om du valt en lite striktare, rak grund bör en rundad båge läggas in någonstans. Detta behövs att framhäva formspråket, och undvika att vald linjeföring blir för enahanda och drunknar i sig själv.

Plateau och gatsten

Sjösten och marmor

Sjösten och marmor

Granit romanum

Granit romanum
 

You Might Also Like