Så här bygger du en vacker kullerstensmur

Kullersten imponerar på oss flesta – klassiskt, vackert och stämningsfullt. Härliga och tidlösa murar med kullersten är något många drömmer om, och därför har vi på Flisby satt ihop en liten guide om hur du gör en kallmurad kullerstensmur. Kallmurad innebär att stenarna är lagda lösa på varandra utan gjutning. Häng med!

Vi säljer kullersten, 10-30 cm stora, för 1299 kronor per ton (prisuppgift från maj 2018). Här kan du beställa och läsa mer!

1.  Om du vill att muren ska vara fristående måste den byggas dubbelsidig för att bli snygg på båda sidor, se bilderna nedan.

2. Det bör vara ett 50 cm djupt lager väl dränerat material under muren och ca 10-12 cm av muren bör ligga under markytan.

3. Nu börjar pusselarbetet. Detta är inget som kan forceras. Ska det bli bra måste det få ta tid.

4. Lägg de största stenarna i botten med en lätt lutning inåt, från båda sidorna av muren. Små trekantsformade stenar fungerar som kilar och låser de större stenarna. Lutningen mot mitten gör att sidorna vilar mot varandra.

5. Räkna med ett “spill” av oanvändbara stenar pa? ca 25-50% när beställningen ska göras.

6. Vid enkelsidig stödmur gäller samma princip men “lutningen ska istället ske mot släntkanten.

7. Denna släntkant bör bestå av minst ett 50 cm djupt lager väl dränerat grovt grus, singel eller makadam.

En fristående mur bör byggas dubbelsidig, för att det ska vackert att titta på muren från alla sidor. 

You Might Also Like