Så här murar du en terrassering

Nöj dig inte med en ensam mur i trädgården – bygg flera! Att anlägga terrasseringar är perfekt och supersnytt för dig med många nivåskillnader på tomten. Så gör som kineserna gjorde redan för 3000 år sedan – bygga i terrasser. Här visar vi hur man gör.

Om man har en tomtgräns eller väg där muren ska byggas måste ju naturligtvis första delen följa gränsen eller vägen. Men andra nivån kan göras som ett långt utdraget S eller i två bågar eller kanske 3 fristående bågar (som i sin tur inte behöver vara lika stora). Tänk på att nivå 1 av estetiska skäl bör vara högst, nivå 2 näst högst osv.

Val av mursten

Vid val av mursten gäller i stort samma kriterier som vid val av markbeläggning. Färgen på muren bör vara avpassad mot husets fasad och/eller takfärg. Har huset en mörkare fasadfärg eller ett svart tak bör muren ha en färg som går mot taket eller fasaden. Använder man en betonggrå färg riskerar muren att bli alldeles för ljus (utmärkande/avvikande) mot övriga färger och man tappar harmonin i helheten.

Generellt bör man välja tyngre och mörkare färger i nederdelen av den bild man vill skapa av sitt hus och sin trädgård. Växter, gräs, träd och buskar som har mycket färg bidrar till denna “tyngd”. En betonggrå färg ger ett ljust intryck och blir ofta en för stor kontrast mot den mörkare växtligheten.

Val av mur

Vid valet av själva muren bör man också ha i åtanke att de mindre, nättare murblocken är konstruerade och avsedda för att ta upp mindre höjder. En tumregel är att Knäcksten och limmad Gåramur byggs upp till 60-70 cm. Megastone, Windsor och Garden Wall kan byggas upp till 90 cm höjd utan extraordinära åtgärder.

Mursystemen L-stöd, Anchor Wall och Keystone kan, med rätt bakombyggnad, byggas flera meter i höjd och är både billiga och snygga alternativ när högre murar krävs. Dessa kraftiga mursystem blir å andra sidan ofta lite klumpiga som lägre murar.
Vilken typ av mur man än väljer är det några saker man bör tänka på, naturligtvis beroende på markförhållanden och hur höga murar som skall byggas.

För lägre murar gäller följande:

1. Under muren skall alltid vara ett ca 30-40 cm djupt väl dränerande lager (makadam, singel, grovt grus etc) för att inte tjälen ska ställa till problem. Första skiftet läggs ca 10% av murens totalhöjd under markniva?. Hur mycket beror på var i landet man bor.

2. Av samma orsak skall det vara ett 30-40 cm djupt/brett va?l dränerande, hårdpackat material innanför muren, hela vägen upp. Detta material ska fyllas pa? och packas allt eftersom muren byggs upp och ej i efterhand.

3. Man kan förstärka murens bärighet genom användandet av dräneringsslangar för att undvika underminering.

4. Sist men inte minst kan murens stödfunktion kraftigt förbättras genom att använda Geonät. Geonätet är ett oelastiskt ”stumt” nät som armerar slänten som skall hållas på plats samtidigt som muren hålls på plats av själva slänten. Geonätet ska klippas i lämpliga längder och läggas från muren in mot slänten, och inte rullas ut parallellt med muren. Oftast en mycket bra investering/extra försäkring för att få ett varaktigt resultat.

You Might Also Like