Så här undviker du halka på betong- och natursten

Det är kallt, det är snö. Och ömsom är det varmt och tö. I dag tipsar Flisbybloggen om hur man gör för att minska risken att halka på betong- och natursten. Vi berättar också vilka stenar du får salta – och vilka som inte tål salt.

Anläggning och stenval

Ett tips för att undvika hala stenar är att inte välja en slipad eller polerad sten på till exempel trappor. Det är också viktigt att stenläggningen ligger rakt, helst med ett litet fall så att vattnet inte blir liggande och fryser till is.

Salt

Salt fungerar på en majoritet av vår skiffer och granit. Vissa typer av sandsten och marmor är känsligare för salt. Och använd absolut inte salt på betong och kalksten. För sistnämnda stenar finns is- och snöbekämpningsmedel som inte innehåller salt, till exempel isiOFF och isNIX som säljs i Flisbybutiker och på vår hemsida.

Snösmältningsmattor

Det finns även snösmältningsmattor att placera under stenläggningen och som drar minimalt med ström. Om man har en yta av 12,5m² och slår på strömmen under kvällen vid snöfall har mattan förbrukat ström för cirka 32 kronor efter åtta timmar. Låt oss leka med tanken att det en normal vinter snöar 20 gånger – då blir inte elkostnaden mer än cirka 640 kronor per år.

You Might Also Like