Så lägger du kullersten i trädgården

Kullersten är tidlöst och vackert – natursten när det är som bäst och mest naturligt.  Men stenläggningen kräver lite arbete. För alla som sett en tjusig kullerstensgång är det dock värt besväret. Här berättar Flisbybloggen hur du gör för att lägga kullersten i trädgården.

07_kuller_21. När du ska lägga kullersten behövs rikligt med stenmjöl som läggs löst på den tänkta ytan,  för att kullerstenen ska kunna anpassas höjdmässigt i underlaget.

2. Placera sedan stenarna som du planerat, och foga därefter med stenmjöl igen. Tänk på att kullerstenen kan läggas på två vis. Antingen har man samma höjd på alla. eller så väljer man att göra variationer på höjden. Den första varianten är bra om man skulle behöva gå på ytan någon gång. Den andra varianten är dels arkitektoniskt vacker och dels lägger man stenen mera oregelbundet om man vill hindra folk från att gå just här.

3. Som överkurs kan man variera färgen på stenmjöl, mellan stenarna vid fogningen, för att passa till omgivningen eller huset.

Här kan du läsa om Flisbys kullersten.

11 kullersten i grus1kullersten terrasskullerstenkullersten slänt

You Might Also Like