Så matar du småfåglarna

Visst är det jobbigt när vintern är som kallast… Men många av våra kära småfåglar har det ännu värre. Så hur gör man egentligen om man vill bjuda dem på något gott och nyttigt? Fungerar talgbollar för alla fåglar? Eller ska jag variera menyn i trädgården med havre, frön och frukt? Skansens zoologer får många frågor om fågelmatning och vet vad som gäller.

På Skansens hemsida har jag fått reda på 1) vilka fåglar som gillar päron, 2) att det är skillnad på frö och frö  samt 3) varför fåglarna plötsligt överger fågelbordet. Läs mer här!

Så här svarar zoologerna på följande frågor:

När ska jag börja mata fåglarna?
Skall du lyckas med fågelmatningen bör du starta tidigt. Då vänjer sig ”stamtruppen” vid att det finns mat hos dig. Vilka som ingår i stamtruppen varierar. I villaområden och andra stadsmiljöer handlar det ofta om gråsparvar och/eller pilfinkar, ute på landsbygden om mesar och ibland även pilfinkar. Det är fåglar som häckar i närheten och som stannar kvar i trakten året om. Att få dessa på sin sida är viktigt eftersom de lockar till sig mera tillfälliga besökare. Om en överflygande flock med t.ex. domherrar ser att det råder tät trafik till ett visst fågelbord, slår de sig gärna ner för att ta del av det som bjuds.

Vad ska jag mata fåglarna med?
Olika sorters fåglar gillar förstås olika sorters mat, här följer en förteckning med exempel på vad du kan mata med:

Hampfrö
Grönfink, domherre, bofink, bergfink, gråsparv, pilfink, talgoxe, blåmes, entita, talltita.

Solrosfrö
Grönfink, domherre, stenknäck, talgoxe, nötväcka.

Havre, brödbitar, kokt osaltat ris
Gulsparv, gråsparv, turkduva, ringduva.

Vildfågelfrö, burfågelfrö, linfrö
Gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, gråsiska, grönsiska, järnsparv.

Bokollon
Bofink, bergfink, nötväcka.

Ekollon
Nötskrika, nötkråka, ringduva, nötväcka.

Hasselnötter
Nötskrika, nötkråka, nötväcka, större hackspett.

Jordnötter
De flesta mesarna, nötväckan och siskor.

Talg, ister, späck, kokosfett
Blåmes,talgoxe, kungsfågel, större hackspett, nötskrika, skata, trädkrypare.

Äpple, päron, banan, rönnbär, oxelbär
Trastar, sidensvans, stare.

Tänk på att inte mata fåglarna med mat som innehåller salt, gammalt mögligt bröd eller bröd med saffran i. Vill du ge dem något lite extra fint så tycker de väldigt mycket om smör och margarin eller russin. Smöret och margarinet innehåller lite salt men inte mer än vad fåglarna klarar av.
 

Varför kommer det inga fåglar till mitt fågelbord?
De allra flesta som matar fåglar känner säkert igen sig. Ibland står fågelbordet tomt dag efter dag, vecka efter vecka. Orsakerna kan vara flera, men de vanligaste är:

• Någon i grannskapet har börjat mata tidigare.
• Det finns någon fara vid ditt fågelbord.
• Det finns bättre mat på ett fågelbord i närheten.
• Du matar för nära ditt fönster.
• Fågelbordet ligger på en alltför öppen och oskyddad plats.

Mer info från Skansen zoologer hittar du här.

 

You Might Also Like