Så mycket kostar det att anlägga sten i trädgården

Själva stenen utgör oftast en mindre del av totalkostnaden när du lägger sten i trädgården – ytterligare en anledning att välja en något dyrare natursten, som håller längre och är mycket snyggare. Flisbybloggen ger dig en fingervisning om vad ett trädgårdsprojektet kan kosta. Totalpriset för att få en kvadratmeter stenlagd markyta består av följande tre kostnader:

1)   Underarbetet – som brukar kosta någonstans mellan 300 och 350 kr per kvm. Priset inkluderar bortgrävning av gamla, dåliga massor, deponering av dessa, fiberduk, nya dränerande massor samt packning och avdragning av dessa.

2)   Stenkostnaden – som i genomsnitt ligger på ca 200 kr för betongvaror och ca 400 kr för äkta naturstensprodukter.

3)   Anläggningskostnaden –  som kostar någonstans mellan 200 och 300 kr per kvm.

Totalt får du alltså en kostnad mellan 700-1000 kr per kvm, om man väljer att få hjälp med anläggningsarbetet. Därför är det inte på själva stenmaterialet du bör spara. Det utgör en liten del och är ju de facto det enda som syns av de tre delkostnaderna. Välj i stället det som verkar snyggast och bäst till huset. Det ska trots allt ligga i många, många år – till glädje för den som bor i huset. Väljer du att utföra en del eller hela arbetet själv, har du ju sparat in 2/3 delar av totalkostnaden, och kan med gott samvete välja det du tycker blir snyggast, även om detta skulle bli lite dyrare…

You Might Also Like