Så tillverkas offerdalsskiffer #1

Flisby har besökt ett stenbrott och sett hur det går till nära vår vackra offerdalsskiffer produceras. I stenbrottet börjar den avancerade produktionen för hand.

You Might Also Like