Stenens tjocklek och storlek avgör hållbarheten

Vilka stenar överlever vassa snöplogar och tunga sopbilar?  Många undrar vad man ska tänka på i valet av sten till garageuppfarten, utan att till exempel vinterklimatet kommer och förstör. Här ger vi dig några tips om vad du ska tänka på när det gäller stenens hållbarhet – på olika typer av ställen på tomten.

Allt beror nämligen inte på stenens tjocklek, men som tumregel brukar vi på Flisby säga att 1-2 cm tjock sten används som beklädnad för anläggning i betong, 3-5 cm tjocklek för gångtrafik, 5-6 cm för biltrafik, 6-7 cm till lastbilstrafik och 8-10 cm till industriplaner.

Även storleken på stenen har betydelse, men så länge stenen är riktigt satt påverkas inte snöskottningen.

Fördelen med sten framför asfalt är att enskilda stenplattor kan bytas ut bytas om de blir befläckade eller går sönder. Sten går också att lägga i snygga mönster, eller mönstervändningar, för att skapa mindre "rum" på en större yta. Dessutom: sten är mycket snyggare!

Här hittar du lite inspirationsbilder på snygga uppfarter:

grändsten

abbot

11

You Might Also Like