Browsing Tag

fog

  • Guide: Hur man väljer rätt Romex

    Flisbys populära hårdfog Romex finns i en mängd varianter – valet beror på vilket material du använder. Här kommer en lathund som hjälper dig att välja rätt.…

  • Enivrosand vs. Romex

    En läsare har mejlat oss för att varna om envirosand. Vi instämmer och kommer med vår syn på produkten. Dessutom presenterar vi en alternativ produkt att foga stenplattor med.…