Browsing Tag

romex

  • Guide: Hur man väljer rätt Romex

    Flisbys populära hårdfog Romex finns i en mängd varianter – valet beror på vilket material du använder. Här kommer en lathund som hjälper dig att välja rätt.…

  • FAQ: Foga i sluttning?

    Sara har lagt grändsten i en sluttning, ner mot garaget, och har fått problem fogsand som rinner bort vid skyfall. Finns det något bra knep för att få sanden att ligga…

  • Enivrosand vs. Romex

    En läsare har mejlat oss för att varna om envirosand. Vi instämmer och kommer med vår syn på produkten. Dessutom presenterar vi en alternativ produkt att foga stenplattor med.…