Tips: Så här får du rätt form på stenläggningen

Tänk linjer när trädgården ska formas – 1) den raka linjen (exempelvis jämte en vägg eller väg), 2) den långa mjuka bågen eller 3) det långa utdragna S:et.

Börja med att bestämma vilken form just din trädgård ska ha, vill du ha en lite rakare och kantigare stil? Eller föredrar du mjukare linjer? Oavsett vad du väljer för formspråk är det fint om du kontrasterar med en motsvarande linjeföring. Om du till exempel valt att skapa alla linjer i mjuka, härliga bågar och ”S” bör du också lägga in en enstaka skarp vinkel. Och vice versa; om du valt en lite striktare, rak grund bör en rundad båge läggas in någonstans. Detta behövs att framhäva formspråket, och undvika att vald linjeföring blir för enahanda och drunknar i sig själv.

Plateau och gatsten

Sjösten och marmor

Sjösten och marmor

Granit romanum

Granit romanum
 

You Might Also Like