Tips#1: Trädgården formas av tre linjer

I princip använder du bara tre linjer trädgårdens form ska skapas;, den raka linjen (exempelvis jämte en vägg eller väg), den långa mjuka bågen och det långa utdragna ”S:et”.

När ska du skapa formen börjar du med att bestämma dig för hur trädgården ska se ut. Önskar du en lite rakare och kantigare stil i grunden, eller föredrar du de mjukare linjerna?

Oavsett vilken grund som väljs till formspråket bör en referens läggas in av motsvarande linjeföring. Har du till exempel valt att, i grunden skapa alla linjer i mjuka härliga bågar och ”S”, bör du någonstans lägga in en skarp vinkel. Och vice versa; har du valt den lite striktare raka grunden i formspråket, bör en rundad båge läggas in någonstans. Detta gör du för att framhäva formspråket, och undvika att vald linjeföring blir för enahanda och drunknar i sig själv.

You Might Also Like