Tips#5: Underskatta inte underlaget

Hemligheten med att få en yta som är snygg och slät under lång tid, ligger i själva materialet under stenen. Denna del av plattsättningen syns ju inte alls, men är mycket viktig. Allt går ut på att få ett lager under stenen som dränerar/forslar bort fukt och vatten. Lagrets tjocklek beror lite på var du bor, men ofta önskar man 25-40 cm av detta dränerande underlag. Det  bör bestå av, längst ner, en fiberduk som separerar original massorna från det dränerande materialet som skall bli plattornas underlag.

På fiberduken lägger man något som kallas bärlager. Det består av en mix med lite grövre och finare sand/grus.

De översta 3-5 cm täcks av ett finare material, som kallas sättsand eller stenmjöl. Anledningen till detta lager är att få en fin yta som lätt kan göras slät. Stenmjölet packas därefter mycket hårt och dras jämn med en rätskiva.

Hela vitsen med detta är att ingen fukt skall finnas under stenytan, när tjälen fryser marken till is. Skulle det finnas en jord eller lerklump som binder fukt under stenen kommer denna att expandera när den fryser, vilket resulterar i en upphöjning på ytan. Det ser ju inte så kul ut. Detta är ofta något som de kringresande, engelsktalande plattläggarna, sällan lägger någon möda på. Följden blir att hela plattläggningen ofta måste göras om från början.

You Might Also Like