Tusen Trädgårdar ger dig inspiration i helgen

Trädgårdar står minst sagt i fokus när Tusen Trädgårdar arrangeras söndagen den 12 augusti. Riksförbundet Svensk Trädgård, Studiefrämjandet och Trädgårdsriket står bakom dagen som ska sprida inspiration och kunskap genom att dela med sig av varandras trädgårdar. En dag då trädgårdsälskare får möjlighet att lära sig ännu mer, visa upp sina favoriter, upptäcka vårt gröna kulturarv och skapa givande trädgårdsmöten.

Alla som är en del av trädgårdssverige får vara med – stadsparker, friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, kyrkogårdar, slotts- och herrgårdsparker, plantskolor, handelsträdgårdar, koloniträdgårdar, skolträdgårdar, trädgårdar vid hembygds- och bygdegårdar och alla privatpersoner med en egen trädgård som man vill dela med sig av. Gunnel Carlson, känd från tv-programmet Gröna Rum, är en av alla som visar upp sin trädgård.

På Trädgårdsrikets hemsida kan man söka efter deltagande trädgårdar i respektive län. Gå till rutan "Sök trädgård i databasen", skriv in orten, välj Tusen Trädgårdar.

Na?r Tusen Tra?dga?rdar ho?lls fo?rsta ga?ngen 2010 blev det en stor succe?. Na?rmare 80 000 tra?dga?rdsintresserade var da? ute och beso?kte spa?nnande tra?dga?rdar.

Trädgårdsföreningen Linköping, Foto: Gunnel Carlson

Wideröra, Skåne, Foto: Gunnel Carlson

Mariana Mattssons trädgård, Blåviksjön, Foto: Gunnel Carlson

Gunillaberg, Foto: Gunnel Carlson

 

You Might Also Like